Vydařený Den otevřených dveří na stavbě Paláce Národní, Praha

24.04.2017

Regionální stavební společnost pro Prahu a Středočeský kraj Svazu podnikatelů ve stavebnictví ve spolupráci s vedením řádného člena SPS fy Hinton, a. s. Praha uspořádala dne 20. dubna 2017 Den otevřených dveří s mezinárodní účastí na stavbě Paláce Národní v Praze. Prohlídky stavby se kromě českých účastníků zúčastnila i skupina italských studentů stavební školy z Vicenzy, Itálie. Celkem se ve dvou skupinách Dne otevřených dveří zúčastnilo cca 50 zájemců. Odborný dohled nad průběhem za SPS zajistili ing. Jiří Skála, expert pro zahraniční aktivity SPS a manažer RSS ing. Bohuslav Štancl. Prohlídka proběhla se souhlasem předsedy představenstva fy Hinton Petra Šimona, na přípravě a průběhu se podíleli vedoucí pracovníci stavby p. René Bednarek, projektový manažer a sl. Jana Čepková. Zejména výborné znalosti odborné angličtiny sl. Čepkové pomohly odstranit jazykovou bariéru. Účastníci projevili velký zájem o stav výstavby a její další využití. I když je stavba v závěrečné fázi realizace, podařilo se pracovníkům stavby vytvořit výborné podmínky pro její prohlídku. Den otevřených dveří na stavbě Paláce Národní byl úspěšnou akcí stavební firmy Hinton, a. s. Praha a Regionální stavební společnosti pro Prahu a Středočeský kraj Svazu podnikatelů ve stavebnictví.
Zpracoval: Ing. Bohuslav Štancl, MBA, Manažer pro Prahu a Středočeský kraj, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR