BD Radimova

Lokalita
Praha 6, ulice Radimova

Zhotovitel
HINTON, a.s.
Divize zakládání staveb
Vinohradská 1597/174, Praha 3

Investor
Alsima a.s.
Výpadová 12a, Praha 5

Termín realizace
12/2018 - 02/2019

Popis projektu
Zajištění stavební jámy pomocí kotvené záporové stěny včetně pilotového založení. Součásrtí projektu je podchycení sousedního objektu, včetně zajištění zemních prací.


Fotogalerie

img_6897.JPG
img_6938.JPG
img_6944.JPG
img_6989.JPG
img_7191.JPG