Argentinská Office Building

Lokalita
Praha 7, Holešovice

Zhotovitel
HINTON, a.s.
Divize zakládání staveb
Vinohradská 1597/174, Praha 3

Investor
BC Argentinská s.r.o.
Olšanská 1a, Praha 3

Realizace
04/2017 – 08/2017

Popis projektu

Předmětem díla je realizace 1. etapy výstavby administrativní budovy Argentinská Office Building.  Jedná se o realizaci zajištění stavební jámy, které je tvořeno záporovým a mikrozáporovým kotveným pažením. V místě, kde novostavba přiléhá k sousední zástavbě, je pažení tvořeno sloupy tryskové injektáže, která slouží zároveň jako podchycení stávajících objektů. Založení objektu je tvořeno velkoprůměrovými vrtanými pilotami. Piloty jsou vystrojeny výměníky tepla pro možnost energetického využití teto konstrukce pro vytápění (tzv. energopiloty). Součástí díla jsou dále zemní práce, demolice a veškeré přípravné práce stavby (přípojky a přeložky inženýrských sítí, protihluková stěna,  založení jeřábu, ochrana horkovodu atd.).