Palác Národní

Lokalita
Praha 1, ulice Národní-Mikulandská

Zhotovitel
HINTON, a.s. Vinohradská 1597/174, Praha
Projektový manažer: Ing. Ondřej Bielak
Vedoucí projektu : Ing. René Bednarek

Investor
Palác Národní, a.s. (SEBRE,  a.s.)
Hybernská 1034/5, Praha 1

Architekt
Ing. Arch. Stanislav Fiala
Fiala + Němec s.r.o.

Realizace
09/2012 – 12/2016

Popis objektu

Projekt Palác Národní je rekonstrukce domu s dvorními křídly na čp. 135/7 Mikulandská ulice s dostavbou příčného křídla a novostavbou v sousední proluce Národní – Mikulandská. Záměrem je vytvořit kancelářský dům s obchody, kavárnami či restauracemi. Domem bude procházet pasáž, která spojí Národní a Mikulandskou ulici. Ve vnitřním dvoře vznikne odpočinková zóna se vzrostlým stromem, zelení a spousty kaváren a restaurací. V horních patrech budovy budou kanceláře.
Palác Národní bude prosklený a po jeho obvodu se potáhnou terasy se zelení. Nová budova bude 32 metrů vysoká.  Pro obchody a restaurace bude vyčleněno 2 479 m2, pro ateliéry a kanceláře 7 655 m2.
Sousední barokní Schönkirchovský palác v Mikulandské ulici projde náročnou rekonstrukcí. Dům bude rekonstruován s důrazem na jeho nejhodnotnější – barokní fázi. Cenné řemeslné prvky budou restaurovány.


Fotogalerie