BD Kaskády Barrandov objekt F

Lokalita
Praha 5, Barrandov

Zhotovitel
HINTON, a.s. Vinohradská 1597/174, Praha 3
Divize 02 Praha
Manažer projektu: Ing. Vladimír Dostál

Investor
KASKÁDY APARTMENTS a.s.
Osadní 324/12a, Praha 7

Realizace
05/2019 - 11/2020

Popis projektu

Vlastní území je západně od sídliště Barrandov, severně od ulice K Barrandovu a západně od postavených domů Kaskády A, B (IV, V). Navazuje na ulice Voskovcova, Kovaříkova a Werichova. Pozemek pro objekty je svažitý od jihu až jihojihovýchodu k severu až severoseverozápadu, výškový rozdíl je cca 10,5m. Osazení bytových domů do terénu a orientace je koncipována tak, aby bylo umožněno dostatečné proslunění a osvětlení všech bytů a charakter zástavby navazuje na severo-jižní orientaci stávající zástavby. V areálu jsou navrženy rozsáhlé sadové úpravy, jejichž základním prvkem je parková úprava, kde je navržena síť chodníků a odpočinkových ploch s osazenými vzrostlými stromy lavičkami s výhledem do krajiny. Kolem objektů jsou do parku zakomponovány povrchové suché poldry, podzemní retenční nádrže a povrchová parkoviště doplněná vzrostlými stromy.
Objekt má 6 nadzemních podlaží a 2 podzemní podlaží. 6 NP je ustupující. Vstup do domu je od západu na úrovni 1PP.  Vjezd do 1PP je ze severu účelovou cestou. Vjezd do 2PP je také ze severu rampou. Dům má tvar obdélníku orientovaného kratšími fasádami na sever a jih. Přes vstupní halu s poštovními schránkami se vstupuje do prostor vnitřního vertikálního komunikačního jádra domu se schodištěm a výtahem. Z vertikálního jádra je dostupnost bytů v ostatních podlažích zajištěna pomocí vnitřních chodeb. Suterénní prostory obsahují parkovací stání pro osobní vozy třídy 1a, (včetně předepsaného počtu míst pro invalidy), prostory technického vybavení (samostatná výměníková stanice a rozvaděče elektro, ATS, UPS) a prostory společného domovního vybavení (kočárkárna, úklidová místnost, WC). Nadzemní podlaží (1.NP – 6.NP) jsou plně bytová. Bytů je celkem 69. Dispozice bytů jsou řešeny dle požadavků investora v rozsahu 1+kk až 4+kk.Fotogalerie