Korzo Lipno

Lokalita
Lipno nad Vltavou

Zhotovitel
HINTON, a.s. Vinohradská 1597/174, Praha
Divize 03 Jižní Čechy

Investor
XARA s.r.o.
Nemanická 2722, 370 10 České BUdějovice

Realizace
03/2021 – 10/2022

Popis projektu

Korzo Lipno nad Vltavou je další etapou rozsáhlého developerského projektu v této velmi dynamicky se rozvíjející oblasti. Jedná se o objekty rozdělené na sekce  A5 – A11. Budovy jsou se 3 nadzemními podlažími. Pod sekcemi A9 – A11 je v 1.PP a 2.PP podzemní parkoviště. Střecha parkingu bude využita jako terasy k apartmánům sekce A9 - A11, na zbylé části této střechy projekt uvažuje skladbu s vegetační plochou. Střecha objektů A5 – A11 je sedlová s velkým množstvím vikýřů. Hlavním materiálem pro nosné kce budou keramické tvárnice tl.300mm, stropy filigránové s nabetonávkou. Objekt parkingu je navržen jako monolitický, založen na základové desce tl.500mm. Svými parametry musí tato monolitická kce splňovat funkci bílé vany. Fasádní plochy bude tvořit kombinace tří materiálů – dřevěné obložení, obklad ve stylu kamene a strukturální omítka. Všechny terasy a balkony jsou orientovány na západní stranu. Projekt je zasazen do svažitého terénu a i proto bude z výše položených apartmánů přímý výhled na Lipenské jezero. Poloha projektu v centru Lipna nad Vltavou je přímo na plánované promenádě protínající obec směrem od Lipenské nádrže k lyžařskému středisku Kramolín. Samozřejmostí je v této lokalitě také velký výběr volnočasových aktivit.