Polyfunkční objekt TRIANGLE

Lokalita
Praha 6, Střešovice

Zhotovitel
HINTON, a.s. Vinohradská 1597/174, Praha
Projektový manažer: Richard Bakos
Vedoucí projektu: Ing. Milan Kubát

Investor
A 959, a.s.
Na Okraji 335/42, 162 00 Praha 6

Developer
bpd development, a.s.
Radlická 3201/14, 150 00 Praha 5

Realizace
01/2014 - 07/2015

Popis objektu

Objekt je navržen mezi ulicemi Patočkova, Střešovická a U Laboratoře na p.č. 901 v k.ú. Střešovice.
Čtyři sekce ležící v severozápadní části pozemku - A, B, G a H budou sloužit pro bydlení, další čtyři s označením C, D, E a F situované při ulici Patočkova jsou navrženy jako apartmánové bydlení. Suterén využívají garáže a technické zázemí. Jedná se o trvalou novostavbu.
V sekcích (C, D, E, F) bude 28 apartmánů velikosti 2kk – 5kk s jedním bezbariérovým apartmánem v objektu D. Bytové sekce A, B, G, H jsou složeny z pěti bytů na objekt. Celkově je zde umístěno 20 bytů ve velikostech 2kk-4kk dle tabulky místností.
Podzemní stavba garáží má dvě hlavní křídla: jedno křídlo s hlavním vjezdem do garáží je ve směru západ- východ rovnoběžné s ulicí Střešovická, druhé je na toto kolmé. Prostory slouží převážně jako garáže a komunikační plochy a jsou v rozsahu jednoho podzemního podlaží a jednoho mezipatra v objektu A.
Nadzemní části v počtu 8 ks vystupují jako samostatné domy ze společné podnože. Sekce A, B, H mají 3 podlaží s jedním ustoupeným „penthousem“, dalších pět sekcí je o jedno podlaží vyšší. Všech osm sekcí má technické místnosti, sklepy a sklady v úrovni 1. PP, které jsou bezbariérově propojeny s prostorem garáží a nadzemními podlažími.
Nosná konstrukce je navržena jako desko-stěnový systém doplněný vnitřními sloupy tak, aby rozpětí stropních desek nepřesáhlo 6m; výjimkou je ustoupené poslední podlaží, kde je deska navržena na rozpětí cca 8m.
Na většině plochy fasády s konečnou povrchovou úpravou bude použito lepených cihelných pásků ve dvou odstínech šedočerná (antracit) a čistě bílá dle vzorku vybraného architekty. Severní strana v úrovni 1.NP jednotlivých sekcí bude tvořena zavěšenou provětrávanou fasádou ze skleněných obkladů LACOBEL, schodišťová část v této úrovni bude opláštěná strukturálním zasklením.
Okna jsou navržena hliníková s většími tepelně technickými požadavky pro zjištění lepšího tepelného komfortu a z důvodu snížení potřeby energií na vytápění.


Fotogalerie

01.JPG
02.JPG
03.JPG
04.JPG
05.JPG
06.JPG
07.JPG
08.JPG
09.JPG
10.JPG
11.JPG
12.JPG
13.JPG
14.JPG
15.JPG
16.JPG
17.JPG
18.JPG
19.JPG
20.JPG
21.JPG
22.JPG
23.JPG
24.JPG
25.JPG