Certifikace

Stavební společnost HINTON a.s. je držitelem těchto certifikátů:

Systémy managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2009

Systémy environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2005

Systémy managementu BOZP ČSN OHSAS 18001:2008

Systémy managementu bezpečnosti informací ČSN ISO/IEC 27001:2006

Certifikáty vydal dne 27.2.2015 akreditovaný certifikační orgán QUALIFORM.

Stavební společnost Hinton zavedla Politiku integrovaného systému managementu
(PDF ke stažení).