Certifikace

Stavební společnost HINTON a.s. je držitelem těchto certifikátů:

ČSN EN ISO 14001:2016

ČSN EN ISO 9001:2016

ČSN ISO/IEC 27001:2014

ČSN OHSAS 18001:2008

Certifikáty vydal dne 16.3.2018 akreditovaný certifikační orgán QUALIFORM.

Stavební společnost Hinton zavedla Politiku integrovaného systému managementu
(PDF ke stažení).