Fakturační údaje

Hinton, a.s.

IČ: 24160008
DIČ: CZ24160008

Fakturační adresa (shodná se sídlem):
Vinohradská 1597/174
Praha 3 - Vinohrady
PSČ: 130 00

E: faktury@hinton.cz

Bank.spojení: Komerční banka a.s
Č.ú. 107-0091000267/0100

Společnost Hinton, a.s., je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B,
vložka 17507

Výpis z OR

Výpis z ŽR