Campus Science Park-Building C

Lokalita
Brno

Zhotovitel
HINTON, a.s. Vinohradská 1597/174, Praha
Projektový manažer: Ing. Ondřej Bielak
Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Rudolf Frlička

Investor
A/L Real Three s.r.o.

Generální projektant
A PLUS a.s., Česká 12, 602 00 Brno

Realizace
10/2013 - 07/2016

Popis objektu

III. etapa výstavby (objekt C) je součástí souboru staveb Campus Park (stavba I až IV). Objekt C obsahuje převážně administrativní prostory a navazuje na objekt B postavený v předcházející etapě. Objekt má dvě podzemní a osm nadzemních podlaží. Podzemní podlaží zabíhají pod venkovní plochy atrií a přilehlého tzv. archivního náměstí. Z této podnože vyrůstá osmipodlažní budova s administrativními prostory a s nástavbami na střeše pro část technických provozů. Se stavbou budou realizovány potřebné obslužné komunikace, venkovní rozvody IS a přípojky vč. sadových úprav. Dispozičně bude větší plocha suterénů využita jako parkovací stání. V úrovni 2. nadzemního podlaží vytváří Archivní náměstí s vodní plochou předprostor k hlavnímu vstupu do objektu. Karuselem vejdeme do prostoru centrální haly, ze které se dostaneme kolem recepce k trojici výtahů. Na halu navazují centrální jádra s únikovými schodišti, sociálním zařízením a instalačními šachtami. Kolem jader jsou v jednotlivých patrech rozmístěna velkoprostorová kancelářská pracoviště. Obvodový plášť bude v 1.PP a 1.NP kombinací gabionových obkladů, prosklených ploch a pozinkovaného tahokovu u krytých parkovacích stání. Obvodový plášť v 2. až 7.NP bude plně prosklený a nad fasádami se line jednotící pás atik z hliníkových kazet. Nosná konstrukce objektu je navržena jako železobetonový monolitický skelet se ztužujícími jádry. Založení objektů je provedeno na vodostavebné  „bílé“  železobetonové monolitické vaně podepřené vrtanými železobetonovými pilotami. Střešní plášť plochých střech bude z hydroizolačních folií na tepelně izolačních a spádových vrstvách z pěnového polystyrénu s násypem z kameniva.


Fotogalerie

02.JPG
03.JPG
20161003_154412.jpg
20161003_154432.jpg
20161003_154451.jpg
20161003_154511.jpg
20161003_154516.jpg
20161003_154535.jpg
20161003_154651.jpg
20161003_154700.jpg
img_2603.JPG
img_2605.JPG
img_2606.JPG
img_2608.JPG
img_2610.JPG
img_2613.JPG
img_2620.JPG
img_2621.JPG
img_2623.JPG
img_2624.JPG
img_2625.JPG
img_2628.JPG
img_2629.JPG