Naši lidé

 

Petr Šimon

Petr Šimon
předseda představenstva
E: simon@hinton.cz

Petr Šimon je předsedou představenstva stavební společnosti Hinton. V letech 2000 až 2007 pracoval jako projektový manažer ve skupině Skanska a řídil řadu významných projektů, např. výstavbu velké arény Sazka. Poslední tři roky působil ve Skanska jako ředitel Závodu Čechy Divize pozemního stavitelství.


Petr Dvořák

Petr Dvořák
místopředseda představenstva
E: dvorak@hinton.cz

Petr Dvořák je místopředsedou představenstva stavební společnosti Hinton. V letech 1993-2006 zastával funkce finančního nebo ekonomického ředitele ve středních a velkých stavebních společnostech skupiny Skanska. V letech 2006- 2008 vykonával funkci finančního ředitele skupiny Skanska pro Českou a Slovenskou republiku.

Jiří PodolskýJiří Podolský
technický ředitel
E: podolsky@hinton.cz

Jiří Podolský je technickým ředitelem společnosti Hinton. Ve stavebnictví pracuje od roku 1994, ve skupině Skanska od roku 1997. Postupně pracoval jako mistr, stavbyvedoucí a vedoucí výrobní přípravy, posledních pět let byl technickým a poté obchodním náměstkem závodu Čechy v rámci Divize Pozemní stavitelství.

Richard BakosRichard Bakos
ředitel Divize 02
ředitel Divize hliníkové fasády
E: bakos@hinton.cz

Richard Bakos je ve stavební společnosti Hinton ředitelem Divize 02 Praha a Divize hliníkové fasdáy. Má dvacetiletou praxi ve stavebnictví na pozicích mistra, projektanta, stavbyvedoucího, hlavního stavbyvedoucího a projektového manažera. Řídil významné projekty na pozici projektového manažera jako například administrativní budovy E-GATE a Západní město. Od roku 1995 pracoval ve skupině Skanska, naposledy jako výrobní náměstek Závodu Čechy.

Ondřej BielakOndřej Bielak
ředitel Divize 01
ředitel Divize zakládání staveb
ředitel Divize monolity
E: bielak@hinton.cz

Ondřej Bielak je ředitelem Divize 01 Praha, Divize zakládání staveb a Divize monolity stavební společnosti Hinton. Od roku 1996 pracoval ve stavební společnosti Skanska na pozicích mistra, hlavního stavbyvedoucího a projektového manažera. Mimo řady jiných staveb realizoval takové stavby jako Hala Sazka, administrativní budovy Luxembourg Plaza a Vysočanská brána. Je členem ČKAIT.

Pavel MíkaPavel Míka
ředitel Divize 03 Jižní Čechy
E: mika@hinton.cz

Pavel Míka je ředitelem Divize 03 Jižní Čechy ve společnosti Hinton. Ve stavebnictví pracuje od roku 1985 a to na pozicích projektanta, mistra, stavbyvedoucího a vedoucího přípravy staveb. V letech 1995 až 2004 pracoval ve stavební společnosti Strabag jako ředitel závodu a prokurista. V letech 2004 až 2011 pracoval ve společnosti Skanska jako ředitel závodu Jihozápadní Čechy.