České vysoké učení technické v Praze

Naši spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze (ČVUT) oživujeme prostřednictvím různých událostí a projektů. Jednou z nich je účast na veletrzích pracovních příležitostí iKariéra, kde se setkáváme se studenty a přinášíme i inspirativní přednášky. V roce 2023 jsme měli tu čest uvítat Evu Adamczykovou, která hovořila na téma "Motivace a překonávání překážek - nejen ve sportu", a těšíme se na další podobné akce.

Dalším významným okamžikem je naše účast na Týdnu betonu, který se zaměřuje na technologické inovace ve stavebnictví. Během tohoto týdne zveme studenty ČVUT na exkurze na naše stavby, aby získali praktické zkušenosti a nahlédli do světa reálného stavebnictví.

https://www.cvut.cz/

Souhlasím
###message