Podporujeme KlaPeto | Nadační fond Kateřiny Klasnové a Jaroslava Petrouše

Co dělá nadační fond KlaPeto? 


Nadační fond poskytuje příspěvky těžce zdravotně postiženým dětem do 18 let. Za dobu své existence jsme vybrali více než 12 milionů korun a pomohli stovkám handicapovaných dětí. Příspěvky putují zejména na neurorehabilitační pobyty, zdravotní a kompenzační pomůcky, které nehradí v plné výši zdravotní pojišťovny.

Nadační fond se dále věnuje:

Přispívání ke zlepšení postavení zdravotně postižených osob v České republice.
Odstraňování mentálních a legislativních bariér pro zařazení sociálně a zdravotně znevýhodněných do života.
Podpoře aktivit a sportu handicapovaných  – život zdravotním postižením nekončí.
Podpoře poradenských služeb zdravotně postiženým osobám.

https://www.klapeto.eu/

Souhlasím
###message