Rekonstrukce ZÚ v Bělehradě

Rekonstrukci zastupitelského úřadu ČR v Bělehradě pro investora Ministerstvo zahraničních věcí ČR získala naše Divize 02 pod vedením Richarda Bakose. Objekt ZÚ je situován v centru města, na hlavní třídě – Bulváru krále Alexandra. Jedná se o dvoutraktovou budovu se čtyřmi nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím, se dvěma bočními křídly. Objekt je ve vlastnictví ČR. Stavba byla zbudována v 2. pol. 20. let 20. století pro potřeby zastupitelství ČR. Budova svému účelu slouží dodnes. Předmětem akce je rekonstrukce tepelného hospodářství, rekonstrukce chlazení a rekonstrukce vybraných vnitřních prostor. V rámci těchto stavebních úprav dojde i k úpravě rozvodů ostatních instalací a restaurátorské úpravě vybraných částí interiérů. Vlastní rekonstrukce bude poměrně náročná, neboť bude probíhat za provozu zastupitelského úřadu a zásobování stavby bude možné realizovat převážně bez mechanizace od hlavního bulváru. Realizaci tohoto projektu zastřešuje tým Ing. Petra Fleka.

Souhlasím
###message