Novinky a média

Přečtěte si...

Řadit články:
Rok:

Divize Speciálního zakládání staveb získala další projekty

Západní Město Britská IV – objekt A pro generálního dodavatele společnost Průmstav. Předmětem plnění díla je pilotové založení objektu na pilotách pr. 600,900,12000 a 1500 mm a záporové pažení tvořené ocelovými profily IPE, dřevěnými pažinami. Stěna je kotvená v jedné úrovní dočasnými pramencovými kotvami. Zevo Chotíkov – závod na energetické využití komunálního odpadu pro Generálního dodavatele ČKD PRAHA DIZ, a.s - investor je Plzeňská teplárenská. Předmětem díla jsou zemní práce - příprava území pro založení objektu nové Spalovny, dešťová kanalizace, které slouží jednak jako odvodnění staveniště a jednak jako definitivní sběrač dešťové vody objektu spalovny. Dále je to opěrná stěna tvořená převrtávanými pilotami pr. 1200 mm, kotvená v jedné úrovni přes hlavový trám trvalými pramencovými kovami. Prodloužení trasy A metra v Praze ze stanice Dejvická pro dodavatele Prominecon CZ a.s.. Jedná se o realizaci monolitických nosných konstrukcí v rámci dvou stavebních projektů. A to: Výtahová šachta a SO 08-30/1 technického zázemí Metra A.
Celý článek

Nové projekty divize Speciálního zakládání staveb

Divize Speciálního zakládání staveb  pod vedením Ing. Davida Rataje získala další tři projekty. Kabelový tunel Motol - Praha 5 pro investora PRE distribuce. Naše divize provádí tuto zakázku pro generálního dodavatele firmu Čermák a Hrachovec a.s. Předmětem plnění díla jsou zemní práce, zajištění svahu výkopu a zřízení železobetonové konstrukce kolektoru v rámci objektu. Druhým projektem je Kladno City Center, kde provádíme podchycení fasády mikropilotami a železobetonovým podezděním stávající fasády pro generálního dodavatele Ptáček a.s.. Zatím posledním  projektem je  Bytový dům Pod Děvínem - zajištění jámy v lokalitě na Praze 5. Jedná se o provedení zajištění jámy a protihlukové stěny pro generálního dodavatele Ptáček a.s.
Celý článek

Bytový dům V Lukách, Třeboň

Dne 16.10. 2013 jsme zdárně zkolaudovali a dokončili Bytový projekt V Lukách v Třeboni. Projekt úspěšně zrealizoval náš regionální tým pod vedenim Pavla Míky.
Celý článek

Campus Science Park v Brně

Naše společnost uspěla v tendru na výstavbu administrativní budovy „C“ v rámci kancelářského komplexu Campus Science Park v Brně. Zakázka pro mezinárodní společnost AIG/LINCOLN, která se zaměřuje na výstavbu, rozvoj a správu podnikatelských nemovitostí, bude realizována v období od října 2013 do ledna 2015.
Celý článek

Rekonstrukce střechy haly ČKD

Naše společnost uspěla v tendru na rekonstrukci střechy a světlíků haly ČKD Kompresory v Praze Vysočanech. Předmětem zakázky, kterou Hinton, a.s. realizuje pro investora ČKD Energy, je kompletní oprava střešního pláště o výměře 34.500 m2 a světlíků o výměře 9.900 m2. Práce budou dokončeny v průběhu října 2013.
Celý článek

RD Kunratice

Náš tým pod vedením pana Richarda Bakose získal na základě úspěšně dokončených projektů další projekt architektonicky velmi zajímavé vily v Praze Kunraticích. Autorem projektu je Ing. Arch. Jan Havel, http://www.arch.cz/havel/.
Celý článek

Západní město Britská V – objekt B1

Naše společnost uspěla v tendru na projekt „Západní město Britská V – objekt B1“ ve Stodůlkách Praha 5, pro developerskou společnost Finep. Hinton, a.s. postaví rezidenční bytový projekt o 96 bytech se zajímavou architekturou a příslušnou infrastrukturou. Jedná se o další etapu této dynamicky se vyvíjející lokality s velmi dobrou dostupností a občanskou vybaveností.
Celý článek

Tenisový klub Michle

V pondělí dne 6.5.2013 proběhlo slavnostní otevření zrekonstruované klubovny tenisového klubu Michle. Rekonstrukci provedla naše stavební společnost Hinton, pod vedením architekta Stanislava Fialy. Tento projekt financoval pan Petr Němec.
Celý článek

Viladům Vietnamská

V úterý 19. února 2013 proběhla kolaudace našeho prvního projektu Viladům Vietnamská a dne 11.3.2013 byl vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby.
Celý článek

SIKO KOUPELNY Vzorkovna a prodejna Zličín

Dne 18.3.2013 byl vydán "Kolaudační souhlas s užíváním stavby" SIKO KUPELNY vzorkovna a prodejna Zličín a 27.3.2013 proběhne slavnostní otevření pro veřejnost
Celý článek

BD KOTI Hostivař II

Dne 11.3.2013 jsme převzali staveniště a následně zahajujeme výstavbu BD KOTI Hostivař II pro investora YIT Stavo s.r.o.
Celý článek

KOTI Hostivař II

Naše společnost získala jako generální dodavatel projekt KOTI Hostivař II, jehož investorem je YIT Stavo s.r.o.Jedná se o novostavbu bytového domu s 38 bytovými jednotkami a hromadnou garáží v suterénu objektu. Celkovou kompozici objektu tvoří dvě kubické hmoty, severní pětipatrová a jižní čtyřpatrová. Každá tvoří samostatnou část bytového domu s vlastním vstupem a domovním zázemím. Společná je jim podnož, tvořená jedním podzemním podlažím, vyplněným parkovacími stáními a technologickým vybavením. Střecha podnože tvoří terasy pro byty v přízemí, ze které se vstupuje několika schody na úroveň předzahrádek. Zbylá plocha je bezezbytku využita pro bytové jednotky všech kategorií, chodby a několik sklepních kojí. Obě „kostky“ opticky usmíří lehká přístavba sauny u nejluxusnějšího bytu v posledním podlaží. Po architektonické stránce jsou budovy inspirovány severským designem, na kterém zaujmou jednoduché čisté linie a střídmá barevnost fasád. Pod architektonickým návrhem celého projektu je podepsán ateliér Hlaváček & Partner. Projekt je stejně jako všechny ostatní projekty YIT Stavo nízkoenergetický s průkazem energetické náročnosti budovy B. Dokončení projektu je plánováno na 2. čtvrtletí roku 2014
Celý článek

KOTI Hyacint

Divize Speciálního zakládání staveb Hinton, a.s. uspěla ve výběrovém řízení na dodavatele prací speciálního zakládání pro projekt „KOTI Hyacint“ v Praze Modřanech pro společnost Průmstav, a.s. Investorem projektu je developerská společnost YIT Stavo . Součástí dodávaných prací bude zajištění stavební jámy systémem kotvených záporových stěn, zemní práce a pilotové založení objektů. Práce budou realizovány v období od února do června 2013
Celý článek

HINTON, a.s. ZALOŽILA DIVIZI SPECIÁLNÍHO ZAKLÁDÁNÍ STAVEB

Na začátku  ledna 2013 vznikla v rámci stavební společnosti Hinton, a.s. nově Divize speciálního zakládání staveb. Za vedení nové divize je zodpovědný Ing. David Rataj (40). Divize Speciálního zakládání staveb bude zajiśťovat provádění prací jak v rámci projektů Hinton, tak budou služby speciálního zakládání nabízeny i externím partnerům. Hinton a.s. rozšiřuje portfolio nabízených služeb a od ledna 2013 tak vzniká Divize Speciálního zakládání staveb. Za vedení nové divize je zodpovědný Ing. David Rataj (40). Hinton tímto krokem potvrzuje zvolenou strategii vybudování silného stavebního koncernu. Divize Speciálního zakládání staveb bude nabízet služby jak v rámci projektů Hinton, tak budou služby speciálního zakládání nabízeny i externím partnerům. Ředitel divize Speciálního zakládání staveb David Rataj k tomu dodává: „Díky mnohaletým zkušenostem na projektech v Čechách i v zahraničí mohu vytvořit divizi, která bude poskytovat vysoce profesionální služby interním a externím zákazníkům“. Předseda představenstva a generální ředitel Ing. Zdeněk Burda k tomu doplňuje: „Pevně věřím, že David Rataj bude velkým přínosem pro celý tým HINTON. Vznik divize považujeme za další krok k naplnění naší firemní strategie, tedy vybudovat silný stavební koncern“.
Celý článek
Souhlasím
###message