Novinky a média

Přečtěte si...

Řadit články:
Rok:

VUT v Brně

Rádi bychom vám přiblížili jedinečnou spolupráci, kterou udržujeme s prestižní Stavební fakultou Vysokého učení technického v Brně. Jsme hrdí účastníci Partnerského programu, který nám umožňuje aktivně se podílet na událostech jako je každoroční FAST JOB DAYS. Tato akce není jen obyčejným veletrhem pracovních příležitostí – je to setkání talentovaných studentů s firmami, které se podílejí na formování budoucnosti stavebnictví. https://www.fce.vutbr.cz/
Celý článek

České vysoké učení technické v Praze

Naši spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze (ČVUT) oživujeme prostřednictvím různých událostí a projektů. Jednou z nich je účast na veletrzích pracovních příležitostí iKariéra, kde se setkáváme se studenty a přinášíme i inspirativní přednášky. V roce 2023 jsme měli tu čest uvítat Evu Adamczykovou, která hovořila na téma "Motivace a překonávání překážek - nejen ve sportu", a těšíme se na další podobné akce. Dalším významným okamžikem je naše účast na Týdnu betonu, který se zaměřuje na technologické inovace ve stavebnictví. Během tohoto týdne zveme studenty ČVUT na exkurze na naše stavby, aby získali praktické zkušenosti a nahlédli do světa reálného stavebnictví. https://www.cvut.cz/
Celý článek

Podporujeme KlaPeto | Nadační fond Kateřiny Klasnové a Jaroslava Petrouše

Co dělá nadační fond KlaPeto?  Nadační fond poskytuje příspěvky těžce zdravotně postiženým dětem do 18 let. Za dobu své existence jsme vybrali více než 12 milionů korun a pomohli stovkám handicapovaných dětí. Příspěvky putují zejména na neurorehabilitační pobyty, zdravotní a kompenzační pomůcky, které nehradí v plné výši zdravotní pojišťovny. Nadační fond se dále věnuje: Přispívání ke zlepšení postavení zdravotně postižených osob v České republice.Odstraňování mentálních a legislativních bariér pro zařazení sociálně a zdravotně znevýhodněných do života.Podpoře aktivit a sportu handicapovaných  – život zdravotním postižením nekončí.Podpoře poradenských služeb zdravotně postiženým osobám. https://www.klapeto.eu/
Celý článek

Spolupráce se Svazem podnikatelů ve stavebnictví

Spolupracujeme se Svazem podnikatelů ve stavebnictví, který zahrnuje: • stavební realizační firmy,• výrobci stavebních hmot a výrobků pro stavby,• projekční a inženýrské organizace,• obchodní organizace,• cechy,• komory,• školy,• profesní svazy,• asociace.   https://www.sps.cz/homepage/
Celý článek

Nadační fond Slunce pro všechny

Dlouhodobě podporujeme Nadační fond Sluce pro všechny. Slunce je unikátní soubor zařízení, která poskytují širokou škálu vzdělávacích (Soukromá mateřská, základní a střední škola Slunce) a sociálních (Centrum služeb Slunce všem) služeb pro děti a dospělé s různými druhy postižení. Nadační fond Slunce pro všechny tato zařízení zastřešuje a pomáhá dofinancovávat.   http://www.slunce.info/index.html  
Celý článek

Bez základů by domy nestály. Ptali jsme se nás, co zakládání staveb obnáší

Správně založit potřebují jak domy, tak technické a infrastrukturní stavby, třeba křižovatky. Co všechno je před začátkem realizace potřeba zařídit? Jakými technologiemi se stavby zakládají? A jaké jsou vyhlídky oboru? Na to se ptali Radka Obsta, obchodně-technického ředitele Divize 11 stavební firmy HINTON, která se v oboru pohybuje přes deset let. https://www.earch.cz/technologie/clanek/bez-zakladu-by-domy-nestaly-ptali-jsme-se-co-zakladani-staveb-obnasi-1
Celý článek

Jak se stavěly bytové domy nad Strahovským tunelem. Nebylo místo na zázemí staveniště a tunel se musel monitorovat.

Když se budoval Strahovský tunel, padla při tom podstatná část bloku s obytnými budovami nad ním. Nedávno se ho ale znovu podařilo uzavřít, zástavba kousek od parku Sacre Coeur na pražském Smíchově je tak znovu kompletní. Na místě postupně vyrostly tři stavby s byty, které navrhli SCHINDLER SEKO ARCHITEKTI.   https://www.earch.cz/architektura/clanek/jak-se-stavely-bytove-domy-nad-strahovskym-tunelem-nebylo-misto-na-zazemi-staveniste-a-tunel-se-musel-monitorovat
Celý článek
Souhlasím
###message