GD bytové domy

Korzo Lipno

Lipno nad Vltavou

Lokalita

Lipno nad Vltavou

Divize

D03

Investor

XARA s.r.o. Nemanická 2722, 370 10 České BUdějovice

Realizace

03/2021 – 12/2023
Korzo Lipno

Korzo Lipno nad Vltavou je další etapou rozsáhlého developerského projektu v této velmi dynamicky se rozvíjející oblasti.

Jednalo se o objekty rozdělené na sekce A5 – A11. Budovy jsou se 3 nadzemními podlažími. Pod sekcemi A9 – A11 je v 1.PP a 2.PP podzemní parkoviště.
Střecha parkingu bude využita jako terasy k apartmánům sekce A9 - A11, na zbylé části této střechy projekt uvažuje skladbu s vegetační plochou. Střecha objektů A5 – A11 je sedlová s velkým množstvím vikýřů. Hlavním materiálem pro nosné kce budou keramické tvárnice tl.300mm, stropy filigránové s nabetonávkou. Objekt parkingu je navržen jako monolitický, založen na základové desce tl.500mm. Svými parametry musí tato monolitická kce splňovat funkci bílé vany.
Fasádní plochy bude tvořit kombinace tří materiálů – dřevěné obložení, obklad ve stylu kamene a strukturální omítka. Všechny terasy a balkony jsou orientovány na západní stranu. Projekt je zasazen do svažitého terénu a i proto bude z výše položených apartmánů přímý výhled na Lipenské jezero. Poloha projektu v centru Lipna nad Vltavou je přímo na plánované promenádě protínající obec směrem od Lipenské nádrže k lyžařskému středisku Kramolín. Samozřejmostí je v této lokalitě také velký výběr volnočasových aktivit.

Souhlasím
###message