GD bytové domy

BD Jírovcova sekce G

České Budějovice, ulice Jírovcova

Investor

CZ Immo

Lokalita

České Budějovice, ulice Jírovcova

Realizace

06/2015 – 04/2016
BD Jírovcova sekce G

Obytný dům je situován v prodloužení Klaricovy ulice.

Dopravně je dům napojen z ulice Nádražní, po nově budované místní komunikaci, která je zokruhována do ulice Jírovcovy. Trasa navržené komunikace je koncipována tak, aby bylo umožněno budoucí propojení s ulicí Klaricovou.
Novostavba bytového domu má sedm nadzemních podlaží. Vstupní podlaží je určeno vesměs pro technické zázemí budovy a skladové prostory (sklepy) obyvatel domu. Částečně lze vstupní podlaží využít pro drobné komerční účely. Nadzemní podlaží jsou výlučně obytná, s byty do 100m².
V rámci projektu je navrženo celkem 34 parkovacích stání pro osobní vozy, z toho celkem 2 stání pro osoby se zdravotním postižením, která jsou situována podél navrhované místní komunikace s dopravním napojením do Jírovcovy a Nádražní ulice.

Další projekty

Souhlasím
###message