Hliníkové fasády

Campus Science Park-Building D+E

Brno

Investor

White Star Real Estate, s.r.o.

Lokalita

Brno

Realizace

02/2017 – 05/2018
Campus Science Park-Building D+E

Stavba Campus Science Parku (CSP) objekt IV (objekt D a E) je součástí souboru staveb areálu CAMPUS PARKU (objekty A, B, C, D a E).

Objekt IV se skládá z dvoupodlažní podnože, která je na východě pod Archivním náměstím, na jihu a západě je 1. NP nad úrovní soukromé obslužné komunikace, souběžné s ulicí Jihlavská a propojovací komunikací Ul. Jihlavská/Kamenice. Větší plocha podzemních podlaží je využita jako parkovací stání osobních automobilů s vjezdem z obslužné komunikace na jižní straně CSP IV, na úrovni 1.NP. Mezi parkovací stání sestupují uzavřená jádra se schodišti, instalačními a výtahovými šachtami. Část podlaží je využita pro technické zázemí objektu - strojovnu SHZ, náhradní zdroj, trafostanici, rozvodnu VN, rozvodnu NN, sklad domovního odpadu, retenční nádrž, centrální dispečink, rozvodnu slaboproudu a sklady. Z této podzemní podnože vyrůstá šestipodlažní budova D+E. V úrovni 2. nadzemního podlaží vytváří Archivní náměstí předprostor k hlavnímu vstupu do objektu. Karuselem vejdeme do prostoru centrální haly, ze které se dostaneme kolem recepce k výtahům. Ve 3. až 7. nadzemním podlaží jsou typická podlaží budov, kdy velkoplošné prostory kanceláří kolem fasád obklopují centrální jádra s únikovými schodišti, sociálním zařízením, instalačními šachtami. Vertikální komunikaci usnadňuje vždy dvojice výtahů situovaná do středu dispozice. Na střechách v opláštěných strojovnách jsou prostory kotelny, strojovny VZT, strojovny chlazení a regulační stanice plynu. Přístup k těmto prostorám je zajištěn centrálním schodištěm. Za akustickým opláštěním jsou rovněž skryté venkovní jednotky chlazení. Převážná část obvodového pláště objektu vyrůstajícího z Archivního náměstí je tvořena skleněnou fasádou s potřebným stínícím koeficientem. Nad fasádou se line jednotící pás atiky z hliníkových kazet. Podnož objektu tvoří zavěšená odvětrávaná fasáda z eternitových desek, která je v místech výdechů VZT od diesel agregátů doplněna o pasáž z horizontálních hliníkových žaluzií. Zeleň nemá pouze funkci doplňkovou, ale je součástí celé koncepce jako plnohodnotný kompoziční prvek. Zeleň se objevuje nejen na terénu, ale i na konstrukcích – střechách parkovišť, kde dotváří prostor náměstí.

Další projekty

Souhlasím
###message