GD rekonstrukce

ČVUT rekonstrukce laboratoří

Praha 6-Dejvice

Investor

České vysoké učení technické v Praze

Lokalita

Praha 6-Dejvice

Realizace

10/2021 - 4/2022

V rámci projektu byla řešena výměna stávajícího lehkého obvodového pláště, plné části
fasády byly kontaktně zatepleny a dále byly řešeny drobné stavební úpravy spojené
s výměnou fasády. V rámci rekonstrukce, výměny fasády byly provedeny i nutné stavební
práce související se dvěma laboratořemi. V laboratoři E1-102c byl požadavek na úplné
zatemnění laboratoře, které se realizovalo černou vnitřní roletou s vedením po stranách
proti vniknutí světla a stínícím polepem oken dané laboratoře. V laboratoři G3-22 byla
provedena vnitřní zástavba akustické laboratoře, která znamená, že celý prostor této
laboratoře byl na stěnách a stropu opatřen akustickým vytlumením. V této laboratoři se při
vybourání stávajícího pláště musel provést zásah do vytlumení, které bylo sejmuto ze stěn a
stropu v pásu aspoň 2 metry od fasády, dále se musela vybourat stávající vnitřní vyzdívka na
parapetu opláštění. Zasklení této laboratoře bylo z vnitřní strany opatřeno černou folií, která
zneprůhlednila pohled do laboratoře, na stávající parapet byl zpět provedena cihelná vyzdívka,
která prostor laboratoře oddělila od venkovního prostředí, zdivo bylo omítnuto a následně bylo
obnoveno vytlumení místnosti do původního stavu.

Další projekty

Souhlasím
###message