GD bytové domy

BD KOTI Libeň

Praha 8 - Libeň

Investor

YIT Stavo s.r.o. Evropská 2690/17, Praha 6

Lokalita

Praha 8 - Libeň

Realizace

12/2020 – 10/2022
BD KOTI Libeň

KOTI Libeň je další z řady rezidenčních projektů, na kterých spolupracujeme s investorem YIT Stavo.

Novostavba polouzavřeného bloku bytových domů představuje, slovy autora projektu - Architekti Headhand, „nové domy střídmé soudobé architektonické formy s ohledem na měřítko okolních budov, okolní krajinu a historii místa“ (čerpáno z technické zprávy autora). Jednotlivé objekty jsou navrženy jako schodišťové domy se čtyřmi až pěti nadzemními podlažími a se společným suterénním podlažím, ve kterém se budou nacházet garáže, parkovací zakladače, sklepy a technické zázemí objektu. Konstrukčně jsou objekty řešeny jako kombinace železobetonového a zděného systému. Navenek jsou fasády řešeny jako kombinace okenních sestav, kontaktního zateplovacího systému, místy s obklady z keramických pásků. Jižní a západní plochy fasád jsou členitějšího rázu s menšími balkony a terasami. Střešní krajinu vyšších objektů tvoří šikmé plechové střechy klopené směrem do ulic, nižší objekt A v západní části je navržen s plochou střechou.
Vstupy do jednotlivých objektů jsou z přilehlých ulic, v nově vzniklém vnitrobloku. Na úrovni okolního parteru, jsou navrženy předzahrádky a terasy přízemních bytů. Budoucí vjezd do podzemních garáží je situován z nově budované komunikace, napojené na ulici Červená Báň.
V rámci realizace projektu KOTI Libeň dojde také k vybudování nové uliční sítě, která v budoucnu umožní lepší obslužnost a prostupnost území. Po dokončení projektu vznikne podél objektů také nové veřejné prostranství včetně parkovacích míst pro návštěvníky.
 

 

Další projekty

Souhlasím
###message