GD bytové domy

Polyfunkční objekt TRIANGLE

Praha 6, Střešovice

Investor

A 959, a.s. Na Okraji 335/42, 162 00 Praha 6

Lokalita

Praha 6, Střešovice

Realizace

01/2014 - 07/2015
Polyfunkční objekt TRIANGLE

Objekt je navržen mezi ulicemi Patočkova, Střešovická a U Laboratoře na p.č. 901 v k.ú. Střešovice.

Čtyři sekce ležící v severozápadní části pozemku - A, B, G a H budou sloužit pro bydlení, další čtyři s označením C, D, E a F situované při ulici Patočkova jsou navrženy jako apartmánové bydlení. Suterén využívají garáže a technické zázemí. Jedná se o trvalou novostavbu.
V sekcích (C, D, E, F) bude 28 apartmánů velikosti 2kk – 5kk s jedním bezbariérovým apartmánem v objektu D. Bytové sekce A, B, G, H jsou složeny z pěti bytů na objekt. Celkově je zde umístěno 20 bytů ve velikostech 2kk-4kk dle tabulky místností.
Podzemní stavba garáží má dvě hlavní křídla: jedno křídlo s hlavním vjezdem do garáží je ve směru západ- východ rovnoběžné s ulicí Střešovická, druhé je na toto kolmé. Prostory slouží převážně jako garáže a komunikační plochy a jsou v rozsahu jednoho podzemního podlaží a jednoho mezipatra v objektu A.
Nadzemní části v počtu 8 ks vystupují jako samostatné domy ze společné podnože. Sekce A, B, H mají 3 podlaží s jedním ustoupeným „penthousem“, dalších pět sekcí je o jedno podlaží vyšší. Všech osm sekcí má technické místnosti, sklepy a sklady v úrovni 1. PP, které jsou bezbariérově propojeny s prostorem garáží a nadzemními podlažími.
Nosná konstrukce je navržena jako desko-stěnový systém doplněný vnitřními sloupy tak, aby rozpětí stropních desek nepřesáhlo 6m; výjimkou je ustoupené poslední podlaží, kde je deska navržena na rozpětí cca 8m.
Na většině plochy fasády s konečnou povrchovou úpravou bude použito lepených cihelných pásků ve dvou odstínech šedočerná (antracit) a čistě bílá dle vzorku vybraného architekty. Severní strana v úrovni 1.NP jednotlivých sekcí bude tvořena zavěšenou provětrávanou fasádou ze skleněných obkladů LACOBEL, schodišťová část v této úrovni bude opláštěná strukturálním zasklením.
Okna jsou navržena hliníková s většími tepelně technickými požadavky pro zjištění lepšího tepelného komfortu a z důvodu snížení potřeby energií na vytápění.

Další projekty

Souhlasím
###message