GD bytové domy

BD Kaskády Barrandov objekt F

Praha 5, Barrandov

Investor

KASKÁDY APARTMENTS a.s. Osadní 324/12a, Praha 7

Lokalita

Praha 5, Barrandov

Realizace

05/2019 - 11/2020
BD Kaskády Barrandov objekt F

Objekt má 6 nadzemních podlaží a 2 podzemní podlaží. 6 NP je ustupující. Vstup do domu je od západu na úrovni 1PP.

Vlastní území je západně od sídliště Barrandov, severně od ulice K Barrandovu a západně od postavených domů Kaskády A, B (IV, V). Navazuje na ulice Voskovcova, Kovaříkova a Werichova. Pozemek pro objekty je svažitý od jihu až jihojihovýchodu k severu až severoseverozápadu, výškový rozdíl je cca 10,5m. Osazení bytových domů do terénu a orientace je koncipována tak, aby bylo umožněno dostatečné proslunění a osvětlení všech bytů a charakter zástavby navazuje na severo-jižní orientaci stávající zástavby. V areálu jsou navrženy rozsáhlé sadové úpravy, jejichž základním prvkem je parková úprava, kde je navržena síť chodníků a odpočinkových ploch s osazenými vzrostlými stromy lavičkami s výhledem do krajiny. Kolem objektů jsou do parku zakomponovány povrchové suché poldry, podzemní retenční nádrže a povrchová parkoviště doplněná vzrostlými stromy.

Vjezd do 1PP je ze severu účelovou cestou. Vjezd do 2PP je také ze severu rampou. Dům má tvar obdélníku orientovaného kratšími fasádami na sever a jih. Přes vstupní halu s poštovními schránkami se vstupuje do prostor vnitřního vertikálního komunikačního jádra domu se schodištěm a výtahem. Z vertikálního jádra je dostupnost bytů v ostatních podlažích zajištěna pomocí vnitřních chodeb. Suterénní prostory obsahují parkovací stání pro osobní vozy třídy 1a, (včetně předepsaného počtu míst pro invalidy), prostory technického vybavení (samostatná výměníková stanice a rozvaděče elektro, ATS, UPS) a prostory společného domovního vybavení (kočárkárna, úklidová místnost, WC). Nadzemní podlaží (1.NP – 6.NP) jsou plně bytová. Bytů je celkem 69. Dispozice bytů jsou řešeny dle požadavků investora v rozsahu 1+kk až 4+kk.

Další projekty

Souhlasím
###message