GD komerční

Výstavba učebnového pavilonu ISŠS České Budějovice

České Budějovice

Investor

Střední škola polytechnická Nerudova 59, České Budějovice

Lokalita

České Budějovice

Realizace

11/13 – 08/14
Výstavba učebnového pavilonu ISŠS České Budějovice

Předmětem řešení je novostavba objektu ISŠ Stavební – učebny a dílny odborné výuky v lokalitě Jírovcova v Českých Budějovicích, včetně dopravní a technické infrastruktury.

Urbanistická koncepce v řešeném území vychází z principu řešení ÚPnM České Budějovice a Regulačního plánu Pražské předměstí. Navrhovaný objekt plně využívá pozemků určených pro výstavbu, jeho uliční fasáda navazuje na stávající uliční frontu v Jírovcově ulici.
Navrhovaný objekt má jedno až dvě nadzemní podlaží, s částečným podsklepením. Ve vstupním podlaží (1. úrovni) je situována předváděcí plocha a dvě dílny OV, s krytým vestibulem uprostřed. Ve východní části uzavírá přízemí skladový prostor přístupný ze dvora. Hlavní vstup je situován z ulice Jírovcova, na který navazuje hlavní koridor, sledující jižní fasádu navrhovaného objektu. Z chodby je dále přístupné schodiště do 2.úrovně a blok sociálního zázemí.  Ve druhé úrovni jsou situovány učebny, kabinet a šatny a sociální zázemí pro studenty a personál. Navrhované bytové domy (BD Jírovcova - sekce A, B) navazující ze severu, mají v krajním modulu navržen průjezd do dvora. Průjezd je dimenzován na provoz požárních vozidel. Ve dvoře je umístěno 14 parkovacích stání vymezených pro potřeby ISŠ Stavební.  Jednotlivé fasády objektu jsou řešeny jako omítané, přičemž vstupní fasáda je zvýrazněna rytmickým střídáním plných a prosklených ploch.
 

 

Další projekty

Souhlasím
###message