GD bytové domy

BD Novostrašnická

Ulice Novostrašnická Praha 10 - Strašnice

Investor

Bytové družstvo Novostrašnická Praha 4, Ohradní 1440/2a

Lokalita

Ulice Novostrašnická Praha 10 - Strašnice

Realizace

02/2013 - léto 2014
BD Novostrašnická

Bytový dům Novostrašnická má specifické prstovité rozložení, které je výsledkem vhodně zvoleného dispozičního řešení. Objekt tvoří páteřní severní část, v jižním směru jsou napojeny tři bloky A, B a C, které jsou rovnoběžné s ulicí Úvalskou.

Bytový dům nabízí celkem 40 bytových jednotek o podlahových plochách 29m2 až 119m2, 6 administrativních jednotek a 2 samostatné obchodní jednotky. Blok A je v přízemí a ve druhém patře věnován administrativní náplni, ve 3.NP jsou umístěny dvě bytové jednotky. Bloky B a C jsou čistě obytné. Bytové jednotky v přízemí mají vlastní předzahrádky, ve vyšších patrech balkón nebo střešní terasu, která je orientována na jih. Ke každému bytu náleží podzemní parkovací stání a samostatný sklep. V podzemní části objektů je umístěno technické zázemí, tzn. kotelna, rozvodna NN, místnost pro EPS, sklepy, úklidová místnost, vodoměrná místnost, rozvaděče atd.
Z výtvarného hlediska je kladen důraz na decentní jednoduchou a minimalistickou eleganci, Barevnost fasád je kontrastní, založena na doplňování dvou, harmonicky se střídajících barevných ploch. Vstupy do jednotlivých bloků, jsou zastřešeny lehkými elegantními stříškami zavěšené na nerezových táhlech. Konečnou podobu vytvoří sadové úpravy, které dotvoří příjemný vzhled objektu pro bydlení i pro své okolí.
Vynikající dopravní dostupnost a občanská vybavenost vyhledávané lokality Strašnice činí tento projekt atraktivní pro všechny věkové skupiny.

Další projekty

Souhlasím
###message